Het evolueren van het communicatie in de directiekamer. Zaakjes die beslist grote impact hebben met de bedrijfsprestaties | Virtual boardroom

Een bedrijfscultuur positie de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van klanten om onrealistische prestatiedoelen erbij bereiken, zelfs doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, bezoekers en anderen vaak vragen “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien het risico’s dat een slechte cultuur kan brengen, plus herkennen hoe een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer moet maken waardevol en veerkrachtig. Maar het cultuur van een bedrijf kan moeilijk te inschatten zijn, zelfs voor degenen die daarginds elke dag werken. Het is zelfs nog moeilijker aan bestuurders, deze slechts beslist handvol weleens per tijdsperiode bij het handelsbedrijf aanwezig zijn voor bestuursvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben directeuren vaak contact aan dezelfde kleine groep leidinggevenden op hoog niveau, waardoor hun visie op u bredere handelsbedrijf wordt begrensd. Dus hoe gaan regisseurs om met het begrijpen en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen ze het goed? Het is eventueel niet verrassend dat vrijwel tweederde (64%) van het directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel van hun interacties met de management door de cultuur te evalueren, hoewel vaak minder regisseurs (32%) zeggen dat de een met de voornaamst bruikbare benaderingen is. Hoeveel vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor het evalueren van cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van het exitgesprek en 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na een bedrijfscrisis, kan het redelijk snel zijn om te bekijken hoe bepaalde factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan de ellende. Het moeilijkste is door problemen vroegtijdig op bij sporen en te verhelpen voordat ze een crisis belanden. Onze visie is dat bestuurders:

boardroom

  • Dring aan bij kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee u de cultuur van uw bedrijf onder een knie moet gaan krijgen. Het exacte statistieken die nuttig zullen zijn, zullen tot op zekere hoogte, afhankelijk van het bedrijf, variëren. En u zijn eventueel geen statistieken die u management al rapporteert bij het bestuur. Neem dezelfde bredere kijk op enigszins enig inzicht kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat de management dezelfde effectief dashboard gebruikt door informatie bij communiceren.
  • Ontmoet meerdere medewerkers later alleen senior executives. Senior executives beheersen de raad van bestuur een mening geven over de toon aan een top, echter het is tevens cruciaal om te zien hoe verschillende werknemers het bedrijf en hun eigen rollen bekijken. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden op het executive team en op tevens de ‘mood in the middle’ indien de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen een statistieken dat u krijgt en wat u hoort, om bij zien alsof de verhalen consistent zijn. Soms liggen de werkelijke problemen tussen wat leidinggevenden en werknemers zeggen plus wat een gegevens laten zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties medio de twee.
  • Zorg ervoor dat cultuur een vast onderwerp is op het agenda betreffende de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek bij maken, zorgt het ervoor dat het voor de mensen top alsof mind blijft. En u benadrukt de waarde die het bestuur aan een bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op het volledige bord. Veel bureaus wijzen Board Intelligence delen van cultuurtoezicht toe bij verschillende commissies. De auditcommissie hoort denkbaar iets over ethiek en compliance, onderhand de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en feest van het compensatieplan. Tevens bij de splitsing dienen het bredere onderwerp betreffende de cultuur terugkomen op de agenda van een volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur karaf reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of het nu gaat om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid of bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de oorzaak van problemen in de cultuur? Over het algemeen filosoferen regisseurs dat de meest kritische componenten voor een gezonde cultuur de toon aan een bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in het midden’ bestaan. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is de ermee eens dat een ongepaste toon van de executive team bijdraagt bij problemen met bedrijfscultuur. Toch het is niet alleen de C-suite dat een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van de middenmanagement beslist bijdrage levert. Zesenzestig procent (66%) is het erover eens dat gebrek bij communicatie plus transparantie van het bedrijfsvoering ook beslist rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van de bestuurders (74%) dat dezelfde te uitgestrekte focus op kortetermijnresultaten bijdraagt aan moeilijkheden met een bedrijfscultuur. En als we kijken volgens de mogelijke bronnen van kortetermijndruk, dan zegt vrijwel 60% van de directeuren dat institutionele beleggers bij veel aandacht besteden bij de prestaties van het aandelen op de korte termijn. Dit focus bij kortetermijnprestaties plus het raken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan eveneens bij bedrijven tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van het directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot moeilijkheden met een cultuur.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan